Αρχή Κλασικής Περιόδου

Προκλασσική Εποχή

Mannheim school (Σχολή του Mannheim)

Πρόκειται για μια ομάδα συνθετών του 18ου αιώνα που συγκεντρώθηκαν στην πόλη του Mannheim. Διακρινόταν για την ορχηστρική τους μουσική που αποδείχθηκε μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη του Κλασικού στιλ στην μουσική που ακολούθησε με τους Haydn, Mozart, Beethoven.

Η σχολή του Mannheim, με τα έργα των συνθετών της, θεμελίωσε την «Συμφωνία» και την «Μουσική δωματίου»

Ο  Johann Stamitz, είναι συνθέτης, θεμελιωτής της Σχολής του Mannheim και διευθυντής της ορχήστρας από το 1750

Μέλη της οι συνθέτες Johann Stamitz, Franz Xaver Richter, Carl Stamitz, Franz Ignaz Beck, και  Christian Cannabich, οι οποίοι είχαν μεγάλη επιρροή με τα έργα τους στους συνθέτες Joseph Haydn and Leopold Hofmann που ακολούθησαν, κυρίως με τις καινοτόμες παρεμβάσεις τους στην μουσική:

v     crescendos –  Mannheim Crescendo (crescendo που αναπτύχθηκε μέσω όλης της ορχήστρας)

v     diminuendos

Οι γιοί του Johann Sebastian Bach

Carl Philip Emanuel Bach (1714-1788)

v     Μουσική για πληκτροφόρο: Σονάτες, Φαντασίες, Ροντός, σονατίνες, μενουέτα, φούγκες

v     Ορχηστρική μουσική: Κοντσέρτα και σονατίνες για harpsichord

v     Μουσική Δωματίου: Τρίο σονάτες, σονάτες για πνευστά και έγχορδα

v     Χορωδιακή μουσική

Johann Christian Bach (1735-1782)

v     Ορχηστρική μουσική: Συμφωνίες, Οβερτούρες, συμφωνίες για διπλή ορχήστρα, κοντσέρτα για πιάνο

v     Μουσική δωματίου: 6 κουιντέτα για φλάουτο, όμποε, βιολί,βιόλα και μπάσο κοντίνουο, κουαρτέτα, τρίος

v     Σονάτες για πληκτροφόρο όργανο

ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Symphony (Συμφωνία), Chumber music (Μουσική δωματίου), Overture (Οβερτούρα), Sonata (Σονάτα), Sonatina (Σονατίνα), Fantasie (Φαντασία), Rondo (Ροντό), Menuet (Μενουέτο), Fugue (Φούγκα)