7 ετών διευθυντής ορχήστρας…

Advertisements

Προτάσεις για ακρόαση…

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ

Haydn – Mozart – Beethoven

για ακρόαση

Joseph Haydn

v    Συμφωνία αρ. 104 σε Ρε+

v    Συμφωνία 101, “The clock symphony”

v    Κουαρτέτο εγχόρδων σε Ντο+, op.76, no 3

v    Κοντσέρτα για τσέλο και ορχήστρα (Cello concertos)

v    Σονάτες για πιάνο, αρ. από 1- 52

Wolfgang Amadeus Mozart

v    Συμφωνίες αρ. 1 – 41

v    Κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα (Concert for clarinet and orchestra)

v    Κοντσέρτο για όμποε και ορχήστρα (Concert for oboe and orchestra)

v    Κοντσέρτο για (Concert for bassoon and orchestra)

v    Κοντσέρτα για βιολί αρ. 1 – 5

v    Κοντσέρτο για φλάουτο, άρπα και ορχήστρα (Concert for flute, harp and orchestra)

v    Μικρή νυχτερινή μουσική

v    Σονάτες για πιάνο, αρ. 1 – 17 (Piano sonatas)

v    Requiem

Ludwig Van Beethoven

v    Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, αρ. 5 «Αυτοκρατορικό» (Concert for piano and orchestra, “Emperor”)

v    Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε Ρε+ (Concert for violin and orchestra in D)

v    Τριπλό κοντσέρτο για πιάνο, βιολί και τσέλο σε Ντο+ ( Triple concerto for piano, violin and cello in C)

v    Σονάτες για πιάνο αρ. 1-32 (Moonlight, Pathetique, Waldstein)

v    Συμφωνίες αρ. 5 και αρ. 9

Πηγή: The cambridge music guide