Μουσική βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2829&la=1

Advertisements

Μουσική στον μεσαίωνα (σημειογραφία & μουσικά είδη)

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ


  • Μουσική Σημειογραφία είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να καταγραφεί η μουσική έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί και να είναι αναγνωρίσιμη. Η Αρχαία Ελληνική μουσική χρησιμοποιούσε γράμματα, η Βυζαντινή μουσική χαρακτήρες, η μεσαιωνική μουσική νεύματα και μετρική γραφή κοκ.

 

  • Νεύματα: Σύστημα μουσικής γραφής από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα μ.Χ

 

  • Μέλος: Μια σειρά από νότες, διαφορετικού ύψους που είναι οργανωμένες και δημιουργούν ένα αναγνωρίσιμο σύνολο, μια μελωδία.

ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

 

  • Organum: Πρώιμη μορφή πολυφωνίας, σε 2 φωνές που αναπτύσσεται από τον 9ο ως τον 12ο αιώνα μ.Χ. Σταδιακά, στους επόμενους αιώνες, προστίθενται φωνές στα μουσικά έργα φτάνοντας στο τέλος του μεσαίωνα να έχουμε και 6φωνες συνθέσεις. Επίσης από τον 11ο αιώνα εμφανίζονται και τα πρώτα μουσικά όργανα με διακριτική παρουσία στην φωνητική μουσική.
  • Conductus: Τραγούδι Γαλλικής προέλευσης του 12ου αιώνα, που ψαλλόταν στην εκκλησία πριν τα αναγνώσματα, ενώ ο ιερέας πήγαινε στον άμβωνα.
  • Mass (Λειτουργία): Η Λειτουργία της καθολικής εκκλησίας (Kyrie, Gloria in excelsis deo – Δόξα εν υψίστοις Θεώ, Credo – Πιστεύω, Sanctus – Άγιος, Agnus dei – Αμνός του Θεού κλπ)
  • Motetus (Μοτέτο): Είναι πολυφωνικό φωνητικό είδος που πρωτοεμφανίζεται στον μεσαίωνα με θρησκευτικό κείμενο

.

 

 

 

 

 

 

Γρηγοριανό μέλος – Μεσαίωνας

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 Γρηγοριανό μέλος: Μια από τις παλαιότερες και πιο χαρακτηριστικές μορφές της χριστιανικής μουσικής

Το Γρηγοριανό μέλος έχει χαρακτήρα ψαλμωδίας, είναι μονοφωνικό, χωρίς οργανική συνοδεία. Πήρε το όνομά του από τον Πάπα Γρηγόριο Α΄ (590604 μ.Χ.). Το γρηγοριανό μέλος ψάλλεται από τον ιερέα, τον πρωτοψάλτη, τη χορωδία που αποτελείται από κληρικούς και παιδιά και από το εκκλησίασμα. Ως φθογγόσημα χρησιμοποιούνται τα νεύματα.  Αποτελείται από ένα ευρύ και πλούσιο ρεπερτόριο μονοφωνικών μελών,  προορισμένων για την Λειτουργία και τις Ακολουθίες της Δυτικής Εκκλησίας.

Με τον όρο Μεσαιωνική μουσική αναφερόμαστε στη μουσική δημιουργία την εποχή του μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας καλύπτει την περίοδο από το τέλος της εποχής του Γρηγοριανού μέλους, τον 7ο αιώνα μ.Χ μέχρι περίπου το 1400 και την αρχή της Αναγεννησιακής μουσικής

«Πολυφωνία» ονομάζεται η συνήχηση 2 ή περισσότερων φωνών ή μουσικών οργάνων.

Πρώτη μορφή πολυφωνίας είναι το Organum τον 9ο αιώνα, όπου μια μελωδία συνοδεύει το λειτουργικό μέλος  (Γρηγοριανό Μέλος).

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Κατά τον μεσαίωνα η μουσική είναι κυρίως φωνητική. Τον 9ο αιώνα εισάγεται το Εκκλησιαστικό όργανο στους ναούς των Ρωμαιοκαθολικών.